อายุการเก็บรักษาของน้ำมันหล่อลื่นตลับลูกปืน

อายุการเก็บรักษาเป็นช่วงเวลาหลังจากการผลิตน้ำมันหล่อลื่นซึ่งถือว่าเหมาะสมสำหรับการใช้งานโดยไม่ต้องทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของมันอีกครั้ง จาระบีและน้ำมันมีอายุการเก็บรักษาและเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่กำหนดอายุการเก็บรักษาของตลับลูกปืน - การจัดเก็บน้ำมันและจาระบีจะถูกเก็บไว้ในภาชนะบรรจุที่ยังไม่ได้เปิดของโรงงานตามที่ระบุโดยผู้ผลิต แม้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะไม่ได้เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม แต่ก็ควรได้รับการปกป้องจากการกัดกร่อน และสารปนเปื้อน

เราควรจะใช้น้ำมันหรือจารบีเพื่อหล่อลื่นแบริ่งเมื่อใด

ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติที่ออกแบบมาอย่างดีเป็นทางออกสำหรับการลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ระบบสามารถลดปริมาณน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ ลดการหยุดทำงานที่เกิดจากการหล่อลื่นที่ไม่เหมาะสมและสามารถเพิ่มความปลอดภัยในโรงงานของคุณได้ ด้วยระบบที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณ คุณจะสามารถกำจัดวิธีการหล่อลื่นที่ไม่มีประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปสำหรับการหล่อลื่นที่ใช้เวลานานได้

การเลือกผู้จัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน, การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการสินค้าคงคลังและการลดต้นทุนสินค้าคงคลังในโรงงาน บริษัทหลายแห่งจึงรวมการซื้อน้ำมันหล่อลื่นไว้ในโปรแกรมแบบบูรณาการและโปรแกรมแบบครั้งเดียว ดังนั้นการเลือกผู้จัดจำหน่ายที่เหมาะสมจึงเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของโปรแกรมดังกล่าว

ทำไมเครื่องปั๊มน้ำจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาโรงงานและสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการเติมน้ำในถึงจากเป็นชั่วโมงเหลือแค่นาทีได้ – กรณีตัวอย่างของระบบความสะอาดของPro Chem

ความสำเร็จของบริษัทที่ผลิตน้ำยาทำความสะอาดอย่างPro Chemนั้น ขึ้นอยู่กับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการจัดการของเหลว การผลิตสารทำความสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องผสมวัตถุดิบนับร้อยชนิดเข้าด้วยกันตามสูตร ตั้งแต่ตัวทำละลาย สารลดความตึงผิว สารเพิ่มความหนืด สารปรุงแต่งต่างๆ กลิ่นสังเคราะห์ ฯลฯ วัตถุดิบต่างๆจะถูกผสมเข้าด้วยกันภายในถังผสมสารใต้ดินที่มีความจุถึง3,000แกลอน และสูบขึ้นมาในถังจุขนาดใหญ่ซึ่งจุได้ถึง18,000แกลอน และส่งไปยัง 55-320แกลอน จากนั้น ผลิตภัณฑ์จะถูกปั๊มไปสู่ถังจ่ายน้ำยาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์อย่างแกลอนทั่วไป

แนวทางการดำเนินการวางแผนจัดการหล่อลื่นเครื่องจักรในอุตสาหกรรม เพื่อให้คุ้มค่าต่อการลงทุน

พื้นฐานของความเป็นเลิศ ในการวางแผนการหล่อลื่นเป็นที่รู้จักกันดี คือการใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสม ในปริมาณที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม และทำให้น้ำมันหล่อลื่นของคุณสะอาดแห้งและเย็น กลยุทธ์การทำการหล่อลื่นเครื่องจักรของคุณ ควรมีการดำเนินการในลักษณะที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อกำหนดทั้งหมดเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

...
...

Copyright © 2019 www.wpthai.com All Rights Reserved.​​

599/99 หมู่ 6 ซอย แอนเนกซ์ ถนน พหลโยธิน
แขวง สายไหม กรุงเทพฯ 10220

บริษัท เวิลด์ปั๊ม (ประเทศไทย) จำกัด

(662) 993 5858

(662) 993 6278

sales@wpthai.com
wpthai@wpthai.com
pump@wpthai.com

599/99 หมู่ 6 ซอย แอนเนกซ์ ถนน พหลโยธิน แขวง สายไหม กรุงเทพฯ 10220

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by